Katalogs
Meklēt
Ielogojieties, lai skatītu meklēšanas vēsturi

Katalogs

Pēdējie saglabātie

0 produkti
Sīkdatnes (cepumi)
Ceno.lv izmanto sīkdatnes (cepumi) Lai uzlabotu portāla lietošanas pieredzi un nodrošinātu ērtāku darbību. Turpinot lietot portālu, Jūs apliecinat, ka piekrītat sīkdatņu izmantošanai saskaņā ar sīkdatņu noteikumiem.

Ienākt

Neesi reģistrējies? Reģistrēties

Datu apstrādes noteikumi - E-veikalam

Šie datu apstrādes noteikumi (turpmāk – NOTEIKUMI) ir piemērojami un attiecināmi uz gadījumiem, kad SIA Shufflehound (turpmāk – CENO) saņem no E-VEIKALA LIETOTĀJA un apstrādā juridiskas personas datus.

Papildus šiem Noteikumiem ir piemērojami arī citi CENO noteikumi, kas pieejami PORTĀLA sadaļā noteikumi.

Vispārīgi

 1. CENO piedāvā reģistrētam E-VEIKALAM dažādus pakalpojumus, taču, lai e-veikals varētu reģistrēties, ir nepieciešams nodot juridiskos datus (reģistrācijas numuru, adresi, telefona numuru, e-pastu u.tml.).
 2. Reģistrējot e-veikalu, E-VEIKALA LIETOTĀJS ir atbildīgs par to, ka ir iepazinies ar visiem CENO noteikumiem (PORTĀLA lietošanas noteikumi, Privātuma noteikumi, Sīkdatņu noteikumi, interneta veikaliem - Reklāmas noteikumi) un piekrīt to nosacījumiem. Ja E-VEIKALA LIETOTĀJS nepiekrīt noteikumiem, tam ir aizliegts izmantot PORTĀLU.
 3. Saņemot un apstrādājot E-VEIKALA juridiskās personas datus, CENO ir datu apstrādātājs, un E-VEIKALA LIETOTĀJS ir datu pārzinis. E-VEIKALA LIETOTĀJS, iesniedzot CENO juridiskas personas datus, ir informēts, kādiem mērķiem CENO izmantos iesniegtos datus.
 4. CENO iesniegtos datus izmantos tikai savu pakalpojumu nodrošināšanai saskaņā ar CENO noteikumiem.
 5. Gan CENO, gan E-VEIKALA LIETOTĀJAM ir pienākums ievērot un izpildīt piemērojamās, normatīvajos aktos noteiktās prasības, kas attiecas uz personas datu apstrādi un aizsardzību.
 6. E-VEIKALA LIETOTĀJAM ir aizliegts nodot CENO sensitīvus datus (piemēram, datus, kas atklāj rases vai etnisko piederību, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību, dalību arodbiedrībās, ģenētisko datus, veselības datus, datus par fiziskas personas dzimumdzīvi vai seksuālo orientāciju) un personas datus par personām, kuras nav sasniegušas 13 gadu vecumu.

Kā ceno iegūst datus par E-VEIKALU

 1. E-VEIKALA LIETOTĀJS nodod juridiskas personas datus CENO, slēdz savstarpējās sadarbības līgumu ar CENO.
 2. Pilnvarots E-VEIKALA LIETOTĀJS nodod CENO datus par citu juridisku personu, uz attiecīga pilnvarojuma pamata.
 3. Juridiska vai fiziska persona nodod datus CENO zvanot, sūtot e-pastu vai tiekoties klātienē ar kādu no CENO darbiniekiem vai CENO pilnvarotu personu.

Kādiem nolūkiem CENO apstrādās un izmantos E-VEIKALA datus

 1. Pakalpojuma nodrošināšanai un PORTĀLA pilnai funkcionalitātes izmantošanai REĢISTRĒTAM E-VEIKALA LIETOTĀJAM ir nepieciešams autentificēties PORTĀLĀ. Lai notiktu veiksmīga autentifikācija, CENO nepieciešami no REĢISTRĒTA E-VEIKALA LIETOTĀJA šādi personas dati: e-pasta adrese un parole.
 2. Reģistrējoties, juridiskai personai jāaizpilda šādus laukus: reģistrācijas numurs, firmas nosaukums, adrese, e-pasta adrese u.tml.
 3. Mārketinga aktivitāšu nodrošināšanai, lai apkopotu un sniegtu informāciju par mārketinga rezultātiem, piedāvājot REĢISTRĒTIEM E-VEIKALIEM dažādas personalizētas reklāmas un paziņojumus. Pie mārketinga aktivitātēm pieskaitāma arī REĢISTRĒTA E-VEIKALA dalība CENO organizētās izlozēs.
 4. Pakalpojumu sniegšanai, kā arī līgumā noteikto saistību izpildei un nodrošināšanai. Lai varētu nodrošināt pilnvērtīgi pakalpojumu un E-VEIKALA LIETOTĀJS varētu lietot PORTĀLA funkcijas un pakalpojumus, CENO ir nepieciešams identificēt E-VEIKALA LIETOTĀJU. Sazināties ar REĢISTRĒTU E-VEIKALA LIETOTĀJU par pakalpojuma sniegšanu un/vai līguma izpildi saistītajos jautājumos, piemēram, rēķina saņemšanu, izsūtīšanu. Šim un citiem līdzīgiem nolūkiem CENO varētu būt nepieciešami šādi personas dati: REĢISTRĒTA E-VEIKALA LIETOTĀJA vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasta adrese, rēķina piegādes adrese u.tml.
 5. Normatīvos aktos noteikto prasību izpildei, piemēram, grāmatvedības likuma prasības. Šim nolūkam CENO varētu būt nepieciešams apstrādāt šādus personas datus: vārds, uzvārds, personas kods, reģistrācijas numurs, rēķina piegādes adrese u.tml.

E-veikala personas datu koplietošana ar trešajām personām

 1. Lai CENO nodrošinātu savus pakalpojumus, ir jāizmanto trešo personu sniegtie pakalpojumi, ar kurām var rasties nepieciešamība koplietot e-veikala personas datus šo pakalpojumu nodrošināšanai un atbalstam. Personas dati var tikt koplietoti ar trešajām personām, lai nodrošinātu, piemēram, datu izvietošu un uzturēšanu, servera izvietošanu, saziņu un satura piegādi, datu un kiberdrošības, krāpniecības atklāšanu un novēršanu, tīmekļa analīzi, e-pastu izplatīšanu un pārraudzību, seansa ierakstīšanu un citus pakalpojumus, kurus CENO izmanto savu pakalpojumu nodrošināšanai un kurus nodrošina trešās personas (turpmāk – “Trešās personas pakalpojumu sniedzēji”). Trešās personas pakalpojumu sniedzēji var saņemt tikai minimāli nepieciešamo personas datu apjomu, atkarībā no to konkrētās funkcijas un nolūkiem, palīdzot nodrošināt un uzlabot CENO pakalpojumus un uzņēmējdarbību, un var to izmantot tikai šādiem nolūkiem. CENO koplietos personas datus tikai ar tādiem Trešās personas pakalpojumu sniedzējiem, kuri ir apņēmušies ievērot datu aizsardzības prasības un saistības.
 2. E-VEIKALA LIETOTĀJS sniedz CENO neatsaucamu piekrišanu izmantot jebkuru Trešās personas pakalpojumu sniedzēju pēc CENO ieskatiem pakalpojumu nodrošināšanas nolūkos.
 3. Noteiktos apstākļos CENO var būt nepieciešams izpaust informāciju trešajām personām, lai ievērotu juridiskās prasības vai atbildētu uz likumīgiem tiesībaizsardzības iestāžu pieprasījumiem, kā arī CENO vai trešo personu likumīgo interešu aizstāvībai.

E-veikala juridisko personu datu apstrādes ilgums

 1. Personas dati, kas nepieciešami līgumsaistību izpildei, tiks uzglabāti līdz līgums tiks izpildīts vai kamēr izpildīsies citi glabāšanas termiņi (skat. zemāk).
 2. Personas datus, kas jāuzglabā, lai izpildītu tiesību aktu prasības, CENO glabās attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktajos termiņos, piemēram, likumā „Par grāmatvedību” ir noteikts, ka attaisnojuma dokumenti jāglabā līdz dienai, kad tie nepieciešami, lai konstatētu katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekotu tā norisei, bet ne mazāk kā 5 gadus.
 3. Datus, lai pierādītu savu saistību izpildi, CENO glabās vispārējo prasības noilguma termiņu, saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktiem prasījumu noilgumu termiņiem – 10 gadi Civillikumā, 3 gadi Komerclikumā un citiem termiņiem, ņemot vērā arī Civilprocesa likumā noteiktos termiņus prasību celšanai.
 4. Veicot atbilstošu pieprasījumu uz [email protected] vai izbeidzot attiecīgā pakalpojuma nodrošināšanu, CENO izdzēsīs juridiskās personas datus ne vēlāk kā 90 dienu laikā, izņemot, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem CENO ir pienākums glabāt juridiskās personas datus ilgāku laiku. Piemēram, CENO var turpināt saglabāt REĢISTRĒTA E-VEIKALA LIETOTĀJA iesniegtos personas datus, ja tas ir pamatoti nepieciešams, lai izpildītu juridiskās saistības, risinātu savstarpējās domstarpības, novērstu krāpniecību vai ļaunprātīgu izmantošanu, izpildītu līgumsaistības un/vai aizsargātu CENO vai trešo personu likumīgās intereses.

Datu drošība

 1. CENO izmanto pamatotus un atbilstīgus organizatoriskus, tehniskus un administratīvus pasākumus personas datu konfidencialitātes, integritātes un pieejamības aizsardzībai, kā to noteic piemērojamie normatīvie akti.
 2. Visi CENO pilnvarotie darbinieki, kas iesaistīti juridiskās personas datu apstrādē, ko REĢISTRĒTS E-VEIKALA LIETOTĀJS nodod CENO, ir apņēmušies ievērot konfidencialitātes prasības. CENO pilnvarotajiem darbiniekiem nav tiesības piekļūt E-VEIKALA LIETOTĀJA personīgajiem datiem vai tos citādi apstrādāt bez E-VEIKALA LIETOTĀJA atļaujas, ja vien tas nav saistīts ar tiešo darba pienākumu veikšanu - sniegt E-VEIKALA LIETOTĀJAM piedāvātos CENO pakalpojumus.
 3. Personas datu aizsardzības pārkāpuma gadījumā CENO informēs REĢISTRĒTO E-VEIKALA LIETOTĀJU normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, sniegs palīdzību saistībā ar personas datu aizsardzības pārkāpumu izmeklēšanu un veiks uzraudzības iestāžu un datu subjektu informēšanu par šādiem personas datu pārkāpumiem.
 4. Dati tiek glabāti uz mākoņservera, kas ir aizsargāti ar ugunsmūri,  un tiek veikti regulāri drošības atjaunojumi. Piekļuve tiek nodrošināta, izmantojot daudzfaktoru autentifikāciju, kas ierobežo piekļuvi infrastruktūrai, pamatojoties uz darba funkcijām, izmantojot minimālās privilēģijas principu. Visa pieeja ieejas punktiem tiek rūpīgi uzraudzīta, un tiem pimēro stingrus izmaiņu kontroles mehānismus. Sistēmas tiek aizsargātas, izmantojot atslēgu balstītu autentifikāciju, un piekļuvi ierobežo ar lomu pamatotu piekļuves kontroli (RBAC).

Piemērojamie normatīvie akti

Šos NOTEIKUMUS reglamentē spēkā esošie Latvijas Republikas normatīvie akti.

Izmaiņas

 1. CENO patur tiesības mainīt šos un citus NOTEIKUMUS, piemēram, gadījumos, kad  tiek ieviests jauns pakalpojums vai jaunas funkcijas. Šo NOTEIKUMU grozījumi stājas spēkā un tiek piemēroti no brīža, kad tie ir ievietoti šajā vietnē.
 2. CENO rekomendē E-VEIKALA LIETOTĀJAM periodiski pārbaudīt un pārlasīt NOTEIKUMUS. Turpinot lietot PORTĀLA pakalpojumus vai citādi iesniedzot CENO personas datus pēc šo NOTEIKUMU grozījumu veikšanas, E-VEIKALA LIETOTĀJS piekrīt grozītajiem NOTEIKUMIEM.

Noteikumi atjaunoti 02.11.2018